Duaal leren is een leermethodiek waarbij theorie en praktijk in elkaar schuiven. Leerlingen leren deels in de klas en deels op de werkplek. Die wisselwerking zorgt voor beter leren en beter opgeleide leerlingen. 

Duaal leren verschilt van het systeem van stages of het systeem deeltijds leren/deeltijds werken. In duale trajecten vullen de school en het bedrijf elkaar aan. Ze hebben een complementaire rol in het aanleren van de competenties. Hun samenwerking heeft de vorm van een geëngageerd partnership.

DuaalLeren1

In eerste instantie leidt duaal leren tot een kwalitatief en motiverend leerproces voor de leerling. De leerlingen combineren in hun duaal traject theoretische kennis met ervaringsgerichte kennis of praktijkkennis. De wisselwerking die ontstaat tussen het kennen en kunnen vormt net de sterkte van duale trajecten. Het is belangrijk dat de leerling gecoacht wordt in het maken van de brug tussen dit kennen (theorie) en kunnen (praktijk). Deze coaching is de rol van de leerkracht, mentor en begeleider. 

Om het leren te optimaliseren is het nodig dat de leerling de kennis vanuit theorie en praktijk verder integreert met persoonlijke kennis. De leerling gaat dan reflecteren over de verworven theoretische en praktijkgerichte kennis, door reflectievragen te stellen: ‘Begrijp ik de aangebrachte leerstof? Kan ik de leerstof toepassen op de werkplek? Hoe kan ik mezelf bijsturen om verder te groeien?’

Men kan de potentiële meerwaarde van een duaal leersysteem op twee niveaus uitzetten. Het eerste is dat van het individu. Duaal leren leidt tot beter opgeleide leerlingen. Jongeren versterken hun competenties – zowel de technische als de ‘soft skills’ – door het leren in de klas te koppelen aan de bedrijfsrealiteit met up-to-date technologieën en infrastructuur. Meteen vormt het systeem van duaal leren ook een professionaliseringsopportuniteit voor de leerkracht en begeleider, die meer voeling houden met de praktijk. 

De meerwaarde van duaal leren tekent zich ook op een meer macroniveau af. Door de koppeling met de wereld van de praktijk en het absorberen van de recentste technologische evoluties maakt duaal leren technische studierichtingen aantrekkelijker. Al doende leren, de koppeling met het échte werk, maakt leren aantrekkelijker. Dat motiveert de leerlingen, vermindert de ongekwalificeerde uitstroom en versterkt de competenties en motivatie van de gekwalificeerde uitstroom. 

Van standaardtraject duaal naar flexibel traject duaal

De ontwikkeling van een duaal leertraject neemt een aanvang van zodra een standaardtraject duaal leren wordt opgemaakt op Vlaams niveau. Uitgangspunt is dat een leerling duaal alle competenties uit het standaardtraject moet aanleren in de school en/of het bedrijf. Dat is meteen een garantie voor de leerling dat hij/zij een algemene en niet een bedrijfsspecifieke opleiding krijgt. 

Er zit wel wat flexibiliteit op de uitrol. De competenties die de leerling uiteindelijk verwerft, zullen immers altijd gekleurd zijn door de specifieke infrastructuur die op de werkplek aanwezig is, de aanwezigheid in de regio van een opleidingscentrum voor gesimuleerd leren, de voordien reeds verworven competenties van de leerling zelf, enz.

Capture1

Partnerschap tussen onderwijs en bedrijfsleven

De wisselwerking tussen bedrijf en school, ‘de goesting om er samen voor te gaan’, zijn belangrijk.De technologische industrie heeft zijn aanpak hierop afgestemd. Per organisatie is er een Lerend Netwerk waar scholen, bedrijven, de betrokken sectororganisaties, de onderwijsnetten, VDAB, Syntra Vlaanderen enz bij betrokken zijn. In leergemeenschappen komen technische experten uit scholen en bedrijven samen om het leertraject pedagogisch-didactisch vorm te geven.
DuaalLeren2
Close Menu

Partners van Don Bosco Hoboken

Partners van GO! Technisch Atheneum Halle

Partners van Technisch Heilig-Hartinstituut Tessenderlo

Partners van Petrus & Paulus Campus West, Oostende

Partners van Don Bosco Haacht

Leertraject & pedagogisch-didactisch materiaal

Meer info vind je hier. Je vindt er ook de scholen en bedrijven die het duale leertraject aanbieden.

Interesse om mee te doen?  Contacteer Veerle Vermeulen of Mieke Vermeiren

Leertraject & pedagogisch-didactisch materiaal

Meer info vind je hier. Je vindt er ook de scholen en bedrijven die vandaag het duale leertraject aanbieden.

Interesse om mee te doen?  Contacteer Veerle Vermeulen of Mieke Vermeiren

Leertraject & pedagogisch-didactisch materiaal

Meer info vind je hier. Je vindt er ook de scholen en bedrijven die het duale leertraject aanbieden vanaf 1 september 2019.

Interesse om mee te doen? Veerle Vermeulen of Mieke Vermeiren

Leertraject & pedagogisch-didactisch materiaal

Meer info? Contacteer Veerle Vermeulen of Mieke Vermeiren

Veerle Vermeulen

Expert

BluePoint Brussels
boulevard A. Reyers 80
BE 1030 Bruxelles

+32 2 706 78 52
+32 498 77 57 80
veerle.vermeulen@agoria.be

Centres d’expertise Talent & Labor Market Center of Expertise

Mieke Vermeiren

Chief Expert Flanders Region

BluePoint Brussels
boulevard A. Reyers 80
BE 1030 Bruxelles

+32 2 706 78 06
+32 486 61 79 79
mieke.vermeiren@agoria.be

Centres d’expertise Talent & Labor Market Center of Expertise